Смяна на акумулатори
Избор на най-добри условия (цена-качество) за закупуване, гаранционни срокове. Обратно изкупуване и рециклиране. Проследяване на време за смяна на акумулатори.