За нас

Ню Ауто Сървисис  предлага цялостни решения в управлението на различни по големина и дейности автопаркове. Ние работим успешно както с  физически лица, така и с корпоративни клиенти. Предлагаме частична или цялостна грижа за Вашия автомобил или автопарк при атрактивни условия. Във връзка с изпълнение на дейността си, фирмата има сключени договори за разпространение на различни материали и услуги от първа необходимост за правилното функциониране на всеки автомобил.

Да предоставяме качествено, ефективно и надеждно обслужване на нашите клиенти – корпоративни и крайни, като им спестяваме средствата и времето, необходими за основния им бизнес, грижейки се за техния автопарк. Вярваме, че имаме възможността да добавим стойност към устойчивото развитие на нашите корпоратив-ни клиенти.

Нашата визия е да се превърнем в лидер в предлагането на комплексни услуги в мениджмънта на автопарковете, раз-вивайки нови технологии и иновативни решения – предпочитан и стратегически партньор на малки, средни и големи компании от всички икономически сфери.

Ние поставяме високи стандарти на работа и спазваме етично поведение на основата на открития диалог, уважение и взаимно доверие. Поддържаме репутацията на нашите клиенти и конфиденциалност към техния бизнес.

Непрекъснато да обновяваме нашите услуги, да запазим и утвърдим репутацията си като честни и отговорни партньори, отнасяйки се с уважение и грижа към нашите клиенти и техните потребности. Да бъдем там, където сме необходими –в нужното време и на точното място!

Нашата визия е да се превърнем в лидер в предлагането на комплексни услуги, раз-вивайки нови технологии и иновативни решения – предпочитан и стратегически партньор на малки, средни и големи компании от всички икономически сфери.

Дългогодишният ни успешен опит в предоставянето на комплексни услуги в сферата на управлението на автомобилни паркове, стои в основата на нашата клиентски ориентирана бизнес философия, основавайки се на нашата адаптивност и гъвкавост в съвременните икономически условия.

Вярваме, че успешното партньорство е в основата на успешния бизнес и възможност да предоставяме комплексни услуги на нашите клиенти. Ние инвестираме доверие в нашите партньори, развивайки в отношения на взаимна полза.